Zwiększamy

świadomość ekologiczną pracowników i interesariuszy

Podnosimy

poziom środowiskowej odpowiedzialności

Pomagamy

osiągać cele w obszarze ESG

Wiemy, co robisz na co dzień.

Ale czy Ty wiesz, co my możemy zrobić dla Ciebie?

Jesteśmy agencją zajmującą się ekomarketingiem i edukacją ekologiczną.


Ale nie poprzestajemy na tworzeniu wizerunkowego ekoprzekazu.

Sprawiamy, że to ekologia staje się częścią wizerunku.


Bazujemy na własnej wiedzy i wieloletnim doświadczeniu, wynikającym z realizacji ponad 340 projektów edukacyjnych.

Jako jeden Abrys oferujemy wiele możliwości. Mamy własne wydawnictwa, prowadzimy portale internetowe oraz organizujemy konferencje i szkolenia. Ponadto przygotowujemy najważniejsze w branży ochrony środowiska wydarzenia, takie jak kongres ENVICON, ekologiczny festiwal online EKOFESTON, a także Konkurs Puchar Recyklingu.

W jakich obszarach działamy?

 • cele zrównoważonego rozwojugo

 • spodarka obiegu zamkniętego (circular economy)

 • komunikacja i edukacja w ramach planowanych oraz realizowanych inwestycji

 • ochrona powietrza

 • gospodarka odpadami i recykling

 • niemarnowanie żywności, świadome zakupy

 • społeczna i środowiskowa odpowiedzialność biznesu,
  w tym ESG

 • przeciwdziałanie zmianom klimatu

 • gospodarka wodna, bioróżnorodność

 • efektywność energetyczna (samodzielność energetyczna)

 • niskoemisyjny transportobliczanie śladu węglowego

Jak edukujemy?

Eventy i warsztaty


Zapewniamy stoiska informacyjno-edukacyjne podczas eventów firmowych i ogólnodostępnych.


Oferujemy aktywności warsztatowe – zarówno dla zatrudnionych na terenie firmy, jak i w trakcie imprez zewnętrznych.


Organizujemy integracyjno-edukacyjne aktywności dla pracowników, np. gry terenowe, konkursy, pikniki.

Szkolenia i ewaluacja bezpośrednia


Prowadzimy szkolenia dla pracowników, a także prelekcje
dla dzieci, dorosłych oraz seniorów.


Realizujemy programy edukacyjne, przygotowujemy scenariusze zajęć, kompendia wiedzy, materiały i pomoce dydaktyczne, a także samodzielnie prowadzimy szkolenia.

Dialog i komunikacja społeczna


Zajmujemy się komunikacją i dialogiem z otoczeniem przedsiębiorstwa. Organizujemy spotkania z mieszkańcami, w tym w formule online, tworzymy materiały edukacyjne na wybrane temat i dla różnych grup odbiorców.


Przygotowujemy publikacje informacyjno-promocyjne

w ramach komunikacji wewnątrzfirmowej, a także przeznaczone dla otoczenia przedsiębiorstwa. Opracowujemy broszury, foldery, poradniki, plakaty oraz rozrywkowo-edukacyjne pakiety do samokształcenia się.


Opracowujemy raporty ESG oraz zajmujemy się obliczaniem śladu węglowego.

Produkcja
Tworzymy autorskie i spersonalizowane publikacje w postaci komiksów, książeczek z zadaniami oraz gier, przygotowanych specjalnie dla dzieci lub dla dorosłych.


Produkujemy spoty i programy wideo. Tworzymy scenariusze, nagrywamy i montujemy materiały filmowe

z zakresu edukacji ekologicznej, promocji oraz komunikacji.


Opracowujemy treści merytoryczne, artykuły oraz posty wraz z grafiką do wykorzystania w social mediach.


Oferujemy przygotowanie i produkcję autorskich materiałów edukacyjnych oraz gadżetów ekologicznych.

Abrys Sp. z o.o.

Agencja Ekomarketingu i Edukacji

ul. Daleka 33, 60-124 Poznań

tel. 784-001-823

www.abrys.pl www.ekoedu.com.pl